ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Banke

Erste banka

Adresa:
Njegoševa 148
Telefon:
041 230 100
E-mail:
aklac@erstebank.me
Web:
www.erstebank.me

Societe Generale banka Montenegro

Adresa:
Njegoševa bb
Telefon:
020 415 500
E-mail:
info@sgme.com
Web:
www.societegenerale.me

Prva banka Crne Gore

Adresa:
Baja Pivljanina 45
Telefon:
041 236 088
E-mail:
vladan.djikanovic@prvabankacg.com

Hipotekarna banka AD

NLB Montenegro banka

Adresa:
Balšica Pazar
Telefon:
041 230 215
E-mail:
nikola.martinovic@nlb.me
Web:
www.nlb.me

 

Crnogorska Komercijalna banka

Adresa:
V Proleterske 1
Telefon:
041 230 245
E-mail:
info@ckb.me
Web:
www.ckb.me

Lovćen banka

Adresa:
Njegoševa 36
Telefon:
078 103 860
E-mail:
filjala.cetinje@lovcenbanka.me

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel