ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

SPOMENIK IVANU CRNOJEVIĆU

Povodom proslave petstogodišnjice Cetinja, 1983. godine, na platou između dvora kralja Nikole i i zgrade Državnog arhiva Crne Gore, podignut je spomenik utemeljivaču grada, zetskom vladaru Ivanu Crnojeviću. Spomenik predstavlja mušku figuru, snažnih ruku, sa mačem preko ramena, kao simbolom pravde i štitom kao simbolom odbrane. Rad je akademskog vajara Anta Gržetića.

Ivan Crnojević osnovao je Cetinje krajem XV v. (1482 god). Bježeci od najezde Turaka, Zetski vladar Ivan Crnojević preselio je svoj prijesto sa Žabljaka Crnojevića na Obod – R.Crnojevića, te na kraju na Cetinjsko polje, gdje sebi podiže dvor i manastir. Grad je dobio ime po rijeci koja je tuda tekla, a zvala se Cetina (do XVII v.)

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel