ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

MAUZOLEJ NA ORLOVOM KRŠU

Na orlovom kršu, brežuljku koji se uzdiže i dominira jugozapadnim dijelom Cetinjskog polja, u blizini Cetinjskog manastira nalazi se mauzolej vladike Danila, osnivača novog Cetinjskog manastira i dinastije Petrović Njegoš. Grobnica je napravljena u čast proslave dvjestogodišnjice vladavine kuće Petrovića.

Vladika Danilo je bio sahranjen u manastiru Podostrog, kod Budve,a njegove kosti su prenijete na Cetinje 1853. godine,u doba knjaza Danila. Mauzolej je podignut 1896. godine, po ideji knjaževe kćerke Jelene, buduće Italijanske kraljice. Arhitektonsku razradu projekta napravio je francuski arhitekta Fruše. Mauzolej je izveden od kamena sa Ljubovića, radovima je rukovodio inženjer Andrija Radović, dok su majstori bili sa Korčule i iz Crne Gore.

Svojim uspjelim arhitektonskim rješenjima, spomenik je gotovo srastao sa Orlovim kršem čineći ga prepoznatljivim i dominantnim simbolom Cetinja. Spomenik je podignut na vještacki formiranom platou, uređenom kao mali park, na njegovoj samoj ivici u sjeveroistočnom uglu da bi bio jasno vidljiv iz grada.

Monumentalni kameni sarkofag sa visoko postavljenim krstom na širokoj čeonoj kamenoj ploči sa natpisom, leži na prostranom kamenom postamentu do koga vode tri stepenika. Na gornjoj ploči sarkofaga reljefno su postavljeni simboli svjetovne i duhovne vlasti vladike Danila, sa bočnih strana stilizovani ukrasi i simboli – krst, krug i cvijet. Na istočnoj strani, u kružnom medaljonu, apliciran je bronzani reljef vladičine glave u profile.

Nad sarkofagom,oslanjajući se na četiri vitka stuba, uzdiže se baldahin koji predstavlja nebeski svod. Baldahin se na stubove oslanja pomoću četiri višestruko profilisana luka u čijim se centrima nalazi po jedan veći kamen – tjemenac na kojima se nalaže reljefne predstave različitih grbova: državni, porodični i vladičanski. Gipsanim člancima koji su ukrašeni stilizovanim cvjetovima, svod je podijeljen na četiri segmenta u čijem se centru nalazi veća rozeta. Predstavu nebeskog svoda dočarava veći broj gipsanih u zlato obojenih zvjezdica na plavoj osnovi.

Do platoa sa spomenikom vodi asfaltni put trasiran sa jugozapadne strane Orlova krša.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel