ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Cetinjski parkovi

Vladičina bašta i Učiteljsko dobro, locirani u delti nekadašnje rijeke Cetine do gradnje podvožnjaka predstavljali su sastavni dio Ćipura, odnosno prostora Cetinjskog manastira. Cio prostor je bio neizgrađen i pošumljen, dok su drvoredi izmedju Ćipura, Biljarde, Manastira i Vladičine bašte zasađeni kasnije. U neposrednoj blizini Dvora Kralja Nikole u periodu izmedju 1891. do 1894. uređena su dva gradska parka sa elementima vrtne arhitekture. Tako je Dvorski park uradjen u francuskom, a Gradski park u engleskom maniru, ukupne površine 7 ha. Razdvojeni su Njegoševom ulicom.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel