ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Geografski položaj

Cetinje se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na 42° 23′ 27” sjeverne geografske širine i 18° 55′ 45” istočne geografske dužine. Smješteno je u kraškom Cetinjskom polju, čija površina iznosi blizu sedam kvadratnih kilometara. A Cetinjsko polje, nadalje, podijeljeno je na Bajičko polje, Umčko polje, Bogdanov kraj, Donji kraj i Donje polje – Grudu.

Cetinje se nalazi na 37 kilometara rastojanja od glavnog grada Crne Gore, Podgorice. Od najznačajnijeg turističkog centra, Budve, Cetinje je udaljeno 29 kilometara. U odnosu na aerodrom u Podgorici, Cetinje je udaljeno 37 kilometara, od aerodrome u Tivtu 49 kilometara, a od Luke Bar 67. Sa svih strana Cetinjskog polja, vidik zatvaraju ogoljena krečnjačka brda strmih padina. Izrazito kraški teren uslovio je da se po rubu Cetinjskog polja formira i nekoliko pećina od kojih su dužinom kanala, brojem odaja i dvorana i bogatstvom pećinskog nakita, posebno atraktivne Cetinjska u samom gradu i Lipska u njegovoj neposrednoj blizini.

Uz prosječnu nadmorsku visinu od 672 metra, Cetinje je, vazdušnom linijom, udaljeno 12 kilometara od Jadranskog mora, te 15 kilometara od obale Skadarskog jezera. Teritorijom Prijestonice Cetinje obuhvaćene su i dvije nahije – Katunska i Riječka. Zahvaljujući tome, granice lokalne samouprave obuhvataju dva nacionalna parka, odnosno planinski masiv Lovćena, te priobalje Skadarskog jezera.

 

Grad je danas smješten neposredno uz magistralni put Podgorica – Cetinje – Budva, koji ga saobraćajno otvara i prema crnogorskom primorju i prema unutrašnjosti države.

Vijesti:

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel