ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Muzej novca

Muzej novca

Centralna banka Crne Gore je 11. aprila 2012. godine otvorila Muzej novca otpocevši na taj nacin jedan dugorocan projekat koji za cilj ima ocuvanje i zadržavanje istorijskog i kulturnog nasljeda iz oblasti numizmatickih vrijednosti u Crnoj Gori.

Zgrada u kojoj se nalazi Muzej novca CBCG je zgrada gdje je 1906. godine smještena Crnogorska banka, preteca današnje Centralne banke. Ona predstavlja jedno izvanredno arhitektonsko rješenje koje je kao spomenik kulture pod zaštitom države.

U Muzeju novca posjetioci imaju priliku da vide postavku pod nazivom “OD PERPERA DO EURA” koja sadrži vrijedne i rijetke primjerke apoena razlicitih nominalnih vrijednosti koji obuhvataju više perioda burne crnogorske istorije, a medu kojima se izdvaja prvi državni novac-perper, u opticaju od 1906. do 1916. godine. Takode se mogu vidjeti berzanske akcije, cekovi i bonovi iz perioda Knjaževine i Kraljevine Crne Gore, kao i tzv. okupacioni perperi koje je Austrougarska emitovala u periodu od 1916. do 1918. god. Napravljen je takode osvrt i na prvi pokušaj kovanja autenticnog crnogorskog novca – peruna osmišljenog od strane vladike Petra II Petrovica Njegoša. U postavci muzeja nalaze se i dinari iz vremena Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kao i apoeni istoimenog novca korišcenog za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata na prostoru Crne Gore kao clanice DFJ-a, FNRJ-a i konacno SFRJ-a, sve do 1999. kada Crna Gora stice monetarnu nezavisnost uvodenjem prvo njemacke marke, a naknadno i jedinstvene evropske valute – eura.

Muzej novca ima u posjedstvu i jubilarne kolekcije iz vremena bivše Jugoslavije, gdje je akcenat stavljen na zlatnike i srebrenjake izdanja ”AVNOJ 1968.god.”, kolekciju posvecenu IX samitu Nesvrstanih, zlatnicima “Sveti Vasilije”, “Hilandar”, ”Nikola Tesla”, “Oktoih” i ”Njegoš”. U postavci su i jubilarne kolekcije koje je kovala Centralna banka Crne Gore povodom obilježavanja godišnjice rada Centralne banke 2002. i jubileja stogodišnjice kovanja prvog državnog novca 2006. godine.
Medu muzejskim jedinicama se posebno izdvaja mašina za kovanje novca iz 1849. godine na kojoj je kovan prvi crnogorski novac, perper. Dobijena od becke kovnice novca 2006. godine, za proslavu sto godina od kovanja prvog perpera, potpuno je reparirana i funkcionalna, pa u komercijalne svrhe kuje metalne apoene.
Nekadašnji šalteri, trezor i drugi sadržaji u ovoj zgradi, sada adaptirani u izložbeni prostor, pružaju mogucnost posjetiocima da kroz izložbene eksponate steknu osjecaj pripadnosti Crne Gore državama sa dugom nacionalnom i evropskom tradicijom.
U Muzeju novca su na raspolaganju tri racunara na kojima je moguce pregledati numizmaticke baze podataka, kao i kovani i papirni novac koji je bio korišcen na teritoriji današnje Crne Gore.

Centralna banka Crne Gore kao društveno odgovorna institucija, prepoznajuci važnost finansijske edukacije gradana, u Muzeju novca, pored osnovne muzejske postavke i ukazivanja na znacaj kulturno-istorijskog nasljeda u oblasti numizmatike, organizuje i edukativne programe – kreativne radionice, predavanja, diskusije i seminare na temu istorije novca, centralnog bankarstva i finansija za širu javnost, prije svega za ucenike osnovnih i srednjih škola i studente. Edukativni programi su tematski i metodološki prilagodeni uzrasnim grupama, a drže ih zaposleni iz Centralne banke
– Trajanje ture oko pola sata
– Za grupne posjete i delegacije uz odredenu najavu moguce je organizovati kovanje perpera na originalnoj presi iz 19. vijeka
– Posjetioci se mogu fotografisati na digitalnoj novcanici od pedeset perpera

Cijena ulaznice je 2 eura.

Ulaz slobodan za djecu, đake, studente, penzionere i lokalno stanovništvo.

Mogući popusti za veće grupe posjetilaca shodno zaključenim ugovorima o poslovnoj saradnji.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel