ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Kraljevsko pozorište <strong><em>Zetski Dom</em></strong>

Poznata zgrada cetinjskog pozorišta, nazvana “Zetski dom”, prvobitno je, pored pozorišta, bila namijenjena i za smještaj arhiva, muzeja i čitaonice sa bibliotekom. Izgradnja je zapoceta 1884. godine po projektu arhitekte Josipa Sladea, da bi bila završena tek 1892. godine.

Prva pozorišna predstava sa “Balkanskom caricom” knjaza Nikole I Petrovića izvedena je 1888. godine u još nedovršenoj zgradi. Glavna fasada pozorišta prvobitno je bila koncipirana u duhu baroka sa atikom i satom na vrhu, ali je 1896. godine došlo do izmjene, tako da je fasada dobila jednostavni timpanon sa prozorom umjesto atike i sata. Pozorište su prilikom napuštanja Cetinja 1918. godine, zapalili austrougarski vojnici. Obnovljeno je tek 1931. godine kada je ponovo došlo do odredenih izmjena na glavnoj fasadi.
Prvobitni enterijer je bio uraden raskošno i moderno po ugledu na evropske kamerne teatre sa bogatim ukrasima u štukaturi, frizovima i oslikanom tavanicom.
U novije vrijeme pozornica je proširena, obnovljen je enterijer a scena snadbjevena savremenim rekvizitima koji omogucavaju nesmetano održavanje svih vrsta pozorišnih predstava.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel