ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Prijava boravka

Prijava boravka je zakonska obaveza svakog stranog državljanina koji boravi na teritoriji Crne Gore, dan i duže. U roku od 24h svak strani državljanin u obavezi je prijaviti svoj boravak u Turističkoj organizaciji ili ispostavi policije u gradu u kojem je odsjeo. Neprijavljivanjem boravka strani državljanin je u prekršaju.

Ukoliko stranac boravi kod registrovanog davaoca smještaja (hotel, motel, registrovani apartmani itd), registrovani davalac smještaja ima obavezu da Upravi policije MUP-a prijavi i odjavi boravak stranca u roku od 12 časova od momenta registracije tog stranca kod davaoca smještaja.

Važno je reći da strani državljanin neće snositi zakonske konsekvence ukoliko registrovani davalac smještaja ili turistička organizacija ne prijave njegov boravak
Postupak prijave boravka je brz i jednostavan, potrebno je priložiti:

Korak 1

Ispunjen obrazac za prijavu boravka. Preuzmite Obrazac 1 ukoliko prijavu vrši sam stranac, odnosno Obrazac 2 ukoliko prijavu vrši davalac smještaja.

Korak 2

Pasoš ili drugi dokument sa kojim je turista prešao granični prelaz.

Korak 3

Podatke o stanodavcu – ime, prezime, jmbg, adresa i broj telefona.

Za vlasnike nekretnina obavezan je list nepokretnosti.

 

Prijavu i odjavu za dijete podnosi stranac roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na čuvanje, njegu, vaspitanje i obrazovanje.
Nepoštovanje obaveza propisanih zakonom u vezi sa prijavom i odjavom boravka je kažnjivo. Kazna za pravno lice koje je dužno da prijavi i odjavi boravak stranca iznosi od 500 do 3.000 eura.

Za prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, fizičko lice koje pruža usluge smještaja novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, kao i preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura. Novčanom kaznom od 60 eura do 600 eura kazniće se za prekršaj stranac, ako nije ispunio zakonske obaveze u vezi sa prijavom i odjavom boravka.

Prijava boravka na teritoriji Prijestonice Cetinje može se izvršiti svakog radnog dana u intervalu od 08-16h i subotom od 08-15h u prostorije Turističke organizacije Prijestonice Cetinje, na adresi Bajova 2, kancelarija broj 32.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel