ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

ŽABLJAK CRNOJEVIĆA

Srednjovjekovna tvrdava – prijestonica Crnojevića

Osnovali su je u X vijeku zetski kneževi Vojislavljevici, za vojne potrebe. U njoj je, prema pretpostavkama, boravila vojska despota Stefana Nemanjića. Kako je u XV vijeku postala prijestonica, tako su počele žestoke borke oko i za tvrdavu Žabljak. Bila je to tada „varoš“ sa 300 kuća, kod ušca rijeke Morače u Skadarsko jezero, sa razvijenom trgovinom, važan privredni i trgovacki centar.

Vladar Ivan Crnojević, koji je bio na vlasti 1465-1490, vodio je bitke sa Turcima sve do 1479. godine, kada je tvrdava pala u tursko ropstvo. I ostaće skoro četiri puna vijeka. U gradu su dvorac Crnojevića Turci pretvorili u kasarnu, dok su crkvu Sv. Ðorda pretvorili u džamiju, a kasnije je tu podignuta škola.

Do samog grada vodila su samo jedna teška, gvozdena vrata. Danas tvrđavu čine bedemi visoki do 15 metara, a široki dva metra, sa šest kula. Tokom vjekova ona je bila prepravljana. Turske pregradnje se prepoznaju po nemarnijem načinu zidanja, a stariji djelovi bedema i polukružna kula su zidani pritesanim kamenom u krečnom malteru. Noviji djelovi imaju odlike mletačkog zidanja.

Danas je Žabljak napušten, ali je njegovo podgrađe još uvijek živo.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel