ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Katolička crkva Svetog Antuna

 

Katolička crkva, posvećena Svetom Antunu Padovanskom, podignuta je 1912. godine. Crkva je sazdana u neposrednoj blizini kompleksa austrougarskog poslanstva.

Plan crkve i župničkog stana izradio je italijanski arhitekta Koradini – poznat po planovima čitavog niza objekata koji i danas postoje na Cetinju. No, u toku gradnje, usljed nedostatka materijalnih sredstava neophodnih za realizaciju raskošno projektovanog zdanja, plan je znatno redukovan. To se posebno odnosi na rješenje glavne fasade crkve.

Ulica: Vojvode Boža 34
Telefon: +382(0)41 234 595

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel