ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Crnogorska Pravoslavna Crkva

Crnogorska Pravoslavna Crkva sa sjedištem u prijestolnici Cetinje obnovljena oktobra 1993. godine, nakon što je stvarno 1918. a službeno 1920. godine bila ukinuta kao dotad kanonski autokefalna crkva – samostalna pravoslavna Crkva.

Svaki pravoslavni narod, ukoliko je kao dominantan na jednoj teritoriji stekao državnu nezavisnost, po pravilu ima pravo oformiti svoju autokefalnu Crkvu. Na čelu neke autokefalne pravoslavne Crkve je obično patrijarh, a ponegdje arhiepiskop i/ili mitropolit. U Crnoj Gori postoji nekoliko vjekova tradicija da je na čelu Crkve autokefalni mitropolit. Prvi poglavar obnovljene Crnogorske pravoslavne Crkve bio je vikarni episkop Antonije Abramović. Nakon Antonijeve smrti 1996. za novog poglavara na Badnjak 1997. godine pravoslavni Crnogorci su izabrali dotadašnjeg pravoslavnog paroh (ekvivalent je župnik) Carigradskoga
patrijarhata u Rimu Miraša Dedeića. On je rukopolaganjem za episkopa dobio crkveno ime Mihailo. (Njegovo Blaženstvo Arhiepiskop Cetinjski i Mitropolit Crnogorski).

adresa: Vladičanski dom, Gruda bb, 81250 Cetinje
tel: 041 240 010
mail:
cpc@t-com.me
web: www.cpc.org.me

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel