ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Srpsko Poslanstvo

Jednostavna, bez stilskih odlika, zgrada današnjeg Etnografskog muzeja bila je sjedište srpskog poslanstva od 1909. do 1915. godine. U ovom intervalu izuzima se period promjena na srpskom tronu, 1903-1908.

Prije ranga poslanstva, srpsko predstavništvo je imalo status zastupništva, pa je od uspostavljenja diplomatskih odnosa 1897. godine bilo smješteno u privatnoj kuci Jovana Milunovica-Pipera.

Izmedu dva rata u zgradi je bio Oficirski dom. Etnografski muzej postaje 1987. godine.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel