ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Austrougarsko Poslanstvo

U nekadašnjem zdanju Austro-ugarskog poslanstva danas je Fakultet Likovnih Umjetnosti.

Austrougarsko-poslanstvoOvo monumentalno zdanje, izgradeno po projektu arhitekte dr Josipa Sladea od 1897. do1899, bilo je poslanstvo sve do Prvog svjetskog rata. Sa diplomatskim navikama, u malu zemlju na Balkanu, prenijete su i religiozne, pa je za svoje i potrebe drugih vjernika austrougarsko poslanstvo sa sjeverne strane zdanja sagradilo i rimokatolicku kapelu u neoromanickom stilu. Procelje kapele završava se atikom sa figurama Bogorodice i dva andela.

Cijelu raskoš harmonicne uskladenosti upotpunjuje vrt sa teniskim terenom. Park je oivicen ogradom od kamena i kovanog gvožda.

Tokom istorije zdanje je nekoliko puta mijenjalo namjenu. Za vrijeme austrougarske okupacije u njoj je bila uprava, a izmedu dva svjetska rata komanda Zetske divizije, pa je u narodu poznata i pod imenom “Divizija”.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel