Home ⁄ Tursko poslanstvo

Tursko poslanstvo

Zvanicni diplomatski odnosi izmedu Knjaževine Crne Gore i Carevine Turske uspostavljeni su 1879. godine a trajali su do 1912. godine.

S pocetka 80-tih godina XIX vijeka, sagradena je kuca vojvode Maša Vrbice, u centru istorijskog jezgra Cetinja u blizini “BANOVINE” zgrade koju danas koristi Lokalna uprava Cetinja.