russian | | | italiano | italiano | italiano |+ 382 (0) 41-230 250 | info@cetinje.travel

Na novoj lokaciji stari majstor pravi bureke, pite, peciva i kolače još od 1968.godine