Home ⁄ Tablja

Tablja

Cetinjska Tablja, odbrambena kula koju je sagradio 1833. godine Petar II Petrovic Njegoš bila je locirana na uzvišenju neposredno iznad Cetinjskog manastira., gdje je po pretspostavci postojala utvrdena gradina još u VI vijeku stare ere. Tablja je bila gradevina kružne osnove, najvjerovatnije nije nikada do kraja dovršena, u koju je trebalo da se smjeste 24 stražara sa svim topovima. Umjesto u odbrambene svrhe koristila se za ispaljivanje pocasnih salvi prilikom dolaska važnih gostiju na Cetinje. Takode, na njoj su, do, 1850. godine, kao ratni trofeji isticane odsjecene turske glave. Kasnije je pretvorena u zvonik sa kojeg se oglašavalo veliko zvono (1631,5 kg – koje je poklonio Laza Uroševic iz Zemuna) za velike praznike i pozdravljali pocasni gosti. Srušena je 1938. godine, prilikom uredenja platoa planiranog za izgradnju saborne crkve.

 

Od dijela ostataka materijala, na stijeni u blizini, ozidan je manji jednostavni zvonik na cetiri stuba.