russian | | | italiano | italiano | italiano |+ 382 (0) 41-230 250 | info@cetinje.travel

Ako poželite da obiđete neki od objekata u kojima se na tradiciionalan način  suše pršute,pođite u šetnju i svratite u neku od kuća u kojima se nalazi logo „Staze pršute“.

staze_prsute