Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Muzeji ⁄ Istorijski muzej

Istorijski muzej

Duh ratnickog Crnogorca, koji se kroz vjekove borio, što sa surovim uslovima krša, goleti, tla nepristupacnog i za neprijatelja, a ono i za odbranu tog istog tla od spoljnih sila, najbolje može da se osjeti kroz hronologiju datu u Istorijskom muzeju, u zgradi Vladinog doma.

Materijal iz razlicitih perioda prati istorijski tok korak po korak, u hronologji od šest etapa istorijske prošlosti Crne Gore: predslovenski period, srednji vijek, period od XVI do XVIII vijeka, stvaranje crnogorske države (1796-1878), moderna crnogorska država (1878-1918) i Crna Gora u zajednici sa jugoslovenskim narodima.
Stalna postavka Istorijskog muzeja podijeljena je na nekoliko segmenata. U prvom dijelu prikazani su eksponati sa najznacajnijih arheoloških lokaliteta u Crnoj Gori od perioda paleolita do ranog srednjeg vijeka. U drugom dijelu su prikazane kopije fresaka iz najznacajnijih manastira u Crnoj Gori kao i rukopisne i štampane knjige, povelje i dokumenti. Dio izložbe posvecen je dinastiji Petrovica koja je Crnoj Gori dala niz crkvenih i svetovnih vladara. Poslednji vladar iz dinastije Petrovica knjaz i kasnije kralj Nikola I Petrovic i vrijeme u kom je on vladao prikazani su u posebnom dijelu izložbe. Postavka se završava dogadajima koji su obilježili XX vijek.
U okviru ovog muzeja postoji arheološka zbirka, zbirke oružja, odlikovanja, pecata, grbova, numizmaticka zbirka, filatelisticka zbirka, tehnicka zbirka, umjetnicka zbirka, zbirke zastava, fotografija, poštanska i zbirka eksponata koji se ne uklapaju ni u jednu od pomenutih zbirki.

Cijena ulaznice:

– 3 eura (fizicka lica)

– 3 eura (pravna lica)

– 1,5 eura (djeca i ucenici)

– 10 eura (grupna za sve muzeje)

Radno vrijeme :

– 09-17h (u sezoni)

– 09-16h (van sezone)