Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Muzeji ⁄ Dvor Kralja Nikole

Dvor Kralja Nikole

Ovo je muzej istorijskog karaktera sa sacuvanim ambijentom dvora.Osnovan prvobitno kao Narodni muzej 1926. godine, kasnije kao Državni muzej Crne Gore, da bi danas njegova ekspozicija bila uglavnom memorijalnoga tipa sa akcentom na Dvor kao politicku instituciju nastalu na odredenom stupnju razvoja države i na njegovu ulogu u spoljno-politickim odnosima zemlje. Muzej raspolaže sa nekoliko desetina hiljada predmeta rasporedenih u arheološkoj, etnografskoj i umjetnickoj zbirci, kao i u zbirkama odlikovanja, oružja, plaketa, pecata, grbova, zastava i fotografija.U muzeju se cuva i dvorska biblioteka sa 10.000 raritetnih naslova medu kojima se isticu dva Oktoiha – prvoglasnik i petoglasnik.
Cijena ulaznice:

— 5 € (fizicka lica)

— 5 € (pravna lica)

—2,5€(djeca i ucenici)

—10€(grupna za sve muzeje)

Radno vrijeme :

– 09-17h (u sezoni)

– 09-16h (van sezone)