Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Kultura ⁄ Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Kraljevsko pozorište “Zetski dom”

Poznata zgrada cetinjskog pozorišta, nazvana “Zetski dom”, prvobitno je, pored pozorišta, bila namijenjena i za smještaj arhiva, muzeja i citaonice sa bibliotekom. Izgradnja je zapoceta 1884. godine po projektu arhitekte Josipa Sladea, da bi bila završena tek 1892. godine.

Prva pozorišna predstava sa “Balkanskom caricom” knjaza Nikole I Petrovica izvedena je 1888. godine u još nedovršenoj zgradi. Glavna fasada pozorišta prvobitno je bila koncipirana u duhu baroka sa atikom i satom na vrhu, ali je 1896. godine došlo do izmjene, tako da je fasada dobila jednostavni timpanon sa prozorom umjesto atike i sata. Pozorište su prilikom napuštanja Cetinja 1918. godine, zapalili austrougarski vojnici. Obnovljeno je tek 1931. godine kada je ponovo došlo do odredenih izmjena na glavnoj fasadi.
Prvobitni enterijer je bio uraden raskošno i moderno po ugledu na evropske kamerne teatre sa bogatim ukrasima u štukaturi, frizovima i oslikanom tavanicom.
U novije vrijeme pozornica je proširena, obnovljen je enterijer a scena snadbjevena savremenim rekvizitima koji omogucavaju nesmetano održavanje svih vrsta pozorišnih predstava.

PREUZMITE REPERTOAR KRALJEVSKOG POZORIŠTA