Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Kultura ⁄ Državni Arhiv Crne Gore

Državni Arhiv Crne Gore

Arhiv Crne Gore, formiran 1951. godine, naslijedio je dokumentaciju Državne arhive Crne Gore koja je sa svojim radom otpocela još 1895. godine. Posjeduje arhivsku gradu crnogorskih ministarstava od samih zacetaka njihovog rada 1879. godine, arhive Velikog suda, Državnog sovjeta, Ministarskog savjeta, Narodne skupštine i drugih upravnih organa i ustanova osnovanih do 1916. godine, zatim arhivu emigrantskih vlada koje su radile izmedu 1916-1921 godine, kao i Crnogorskog odbora za ujedinjenje (1917-1918).
Kao matica ustanova, Arhiv Crne Gore je od svog osnivanja preuzimao i dalje preuzima arhivsku gradu od registratura republickih organa i institucija i drugih gradansko-pravnih i fizickih lica znacajnih za Republiku. Arhiv je obavezan da prikupljenu gradu sreduje i cini je dostupnim za naucna proucavanja. U svojim depoima Arhiv Crne Gore danas cuva preko 75 arhivskih fondova sa cetiri i po miliona razlicitih dokumenata.