Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Kultura ⁄ CNB “Ðurde Crnojevic”

CNB “Ðurde Crnojevic”

CNB “Ðurde Crnojevic” je nacionalna biblioteka Crne Gore. Ona je riznica pisane kulturne baštine koja cuva materijalne dokaze o crnogorskoj kulturnoj stvarnosti, o postanku i indentitetu naroda. Zato je jedna od temeljnih kulturnih institucija države.Prikuplja i cuva pisane i elektronske izvore, omogucava njihovu dostupnost i brine se o njihovoj zaštiti. Objavljujuci crnogorsku nacionalnu bibliografiju, promoviše crnogorsku pisanu kulturnu baštinu i stara se o kulturnim potrebama stanovništva.Digitalne tehnologije i internet joj otvaraju nove puteve do korisnika, poboljšanje i povecanje obima usluga i modernizuju njeno ukupno poslovanje. U skladu sa nacelom opšte dostupnosti informacijama afirmiše princip jednakosti i demokraticnosti.Kao državna maticna biblioteka stara se za razvoj bibliotekarstva u Crnoj Gori.Svojim znanjem i iskustvom pomaže u radu ostalih biblioteka, koristeci povezivanje i praksu velikih biblioteka u okruženju, Evropi i svijetu.Nakon medunarodnog priznanja Crne Gore, Biblioteka je preuzela sve nadležnosti i obaveze, domace i medunarodne, koje su imale zajednicke institucije Srbije i Crne Gore.
Vizija razvoja Biblioteke je:

– Da služi znanju, obrazovanju, pamcenju i pismenosti;

– Da omoguci opšti pristup informacijama kao i strucnim, obrazovnim i kulturnim sadržajima;

– Da služi kao osnova i podsticaj za ukupan razvoj, napredak i snaženje Crne Gore;

– Da služi i podstice istraživanje, ucenje, zabavu i kreativnost;

– Da služi svim gradanima Crne Gore bez razlike i ogranicenja.