Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Crkve – Manastiri ⁄ Pravoslavna crkva na Ćipuru

Pravoslavna crkva na Ćipuru

Crkva posvecena Rodenju Bogorodice podignuta je na temeljima hrama manastira Crnojevica ciji se ostaci nalaze u istorijskom jezgru Cetinja,na mjestu zvanom Cipur.

Crkvu je za potrebe dvora podigao 1890. godine knjaz Nikola.Zapravo gradnja crkve je završena 1886. godine,kako stoji napisano na ploci na procelju crkve,ali je zbog lošeg statickog proracuna došlo do težih oštecenja,pa je citava gradevina iznova ozidana cetiri godine kasnije.

Crkva je jednobrodna gradevina sa polukružnom apsidom,šestostranom kupolom koja pociva na kvadratnom postolju I zvonikom na preslicu sa tri otvora za zvona.Zidana je od krupnih tesanika složenih u horizontalne redove.Zasvedena je poluoblicastim svodom.Unutrašnjost je sa cetiri para profilisanih pilastera podijeljena na pet nejednakih traveja.Izmedu pilastera formirani su plitki olakšavajuci lukovi.

Crkva je osvijetljena sa dva lucna prozora na sjevernoj I po jednim na južnoj fasadi,apsidi I na svakoj strani kupole.

U crkvi se nalazi luksuzni ikonostas,rad petrogradskih majstora sa kraja 19. vijeka. Uz južni i sjeverni zid naosa nalaze se mermerne grobnice sa posmrtnim ostacima kralja Nikole Prvog Petrovica I kraljice Milene.Ispred ikonostasa u podu crkve nalazi se grobnica sa posmrtnim ostacima osnivaca Cetinja-Ivana Crnojevica.

Crkva Rodenja Bogorodice I otkopani ostaci manastira Crnojevica djeluju kao cjelina,iako ih dijele vijekovi.