Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Crkve – Manastiri ⁄ Katolicka crkva Sv. Antuna

Katolicka crkva Sv. Antuna

Katolicka crkva posvecena Sv. Antunu Padovanskom sagradena je 1912. godine u blizini kompleksa austrougarskog poslanstva. Plan crkve i župnickog stana izradio je
italijanski arhitekta Koradini.

Vojvode Boža 34
041 234 595

Posjete svim danima od 07h do 17 h.