Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Crkve – Manastiri ⁄ Cetinjski manastir

Cetinjski manastir

U ovom manastiru se nalaze Ruka Svetog Jovana Krstitelja i cestica Casnog krsta. Takode, u njemu su i mošti Svetog Petra Cetinjskog, kao i “Oktoih”, knjiga štampana 1494. god.

Ivan Crnojevic je najvjerovatnije vec 1475. godine preselio vladarsko sjedište iz Žabljaka na Obod (Rijecki grad). Tu je mogao stolovati oko šest godina. Povlaceci se ispred turske najezde, prenosi svoju prestonicu sa Oboda u Cetinjsko polje, i u skrovitoj podlovcenskoj kotlini podiže prvo dvorac (1482 godine), a zatim i manastir, prema zavjetu koji je godinu dana ranije dao pred Bogorodicinom ikonom u njenom hramu u Loretu.

Manastir s Bogorodicinom crkvom bio je završen do avgusta 1484, kad je vojvoda mogao da stavi kameni natpis: ”V ime Roždestva ti presveta Bogorodice, szidah si sveti hram tvoj v leto 6992 (1483/84)”. Naredne godine, gospodar Ivan Crnojevic je izdao manastiru povelju, pisanu na pergamentu, kojom mu poklanja mnoga dobra za izdržavanje. Tu je zatim preselio rezidenciju crnogorskog mitropolita sa ostrva Vranjine. Od tog vremena Cetinjski manastir je sjedište crnogorskih vladika, crkvenih i politickih poglavara zemlje, ali i meta napada otomanske sile. U prvobitnom obliku održao se sve do 1692. godine.

Nastavljajuci tradiciju Crnojevica, vladika Danilo je 1701. godine podigao novi manastir na mjestu gdje je bio Crnojevica dvor. U 18. vijeku ovaj manastir je nakon prodora Turaka na Cetinje porušen i ponovo obnovljen.