Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Ambasade ⁄ Poslanstvo Bugarske

Poslanstvo Bugarske

Zvanicni diplomatski odnosi izmedu Knjaževine Crne Gore i Kraljevine Bugarske uspostavljeni su 1896. godine a trajali su do 1913. godine.
Pocetkom 1910. godine, uz dozvolu vlasnika, vojvode Iva Radonjica, bugarska vlada je za potrebe smještaja poslanstva adaptirala kucu lociranu u Dvorskoj ulici. Projekat adaptacije izradio je arhitekta Fernando Balako, koji je istovremeno bio angažovan na rekonstrukciji dvora knjaza Nikole I.