Home ⁄ Šta posjetiti ⁄ Ambasade ⁄ Austrougarsko poslanstvo

Austrougarsko poslanstvo

U nekadašnjem zdanju Austro-ugarskog poslanstva danas je Republicki zavod za zaštitu spomenika kulture.

Austrougarsko-poslanstvoOvo monumentalno zdanje, izgradeno po projektu arhitekte dr Josipa Sladea od 1897. do1899, bilo je poslanstvo sve do Prvog svjetskog rata. Sa diplomatskim navikama, u malu zemlju na Balkanu, prenijete su i religiozne, pa je za svoje i potrebe drugih vjernika austrougarsko poslanstvo sa sjeverne strane zdanja sagradilo i rimokatolicku kapelu u neoromanickom stilu. Procelje kapele završava se atikom sa figurama Bogorodice i dva andela.

Cijelu raskoš harmonicne uskladenosti upotpunjuje vrt sa teniskim terenom. Park je oivicen ogradom od kamena i kovanog gvožda.

Tokom istorije zdanje je nekoliko puta mijenjalo namjenu. Za vrijeme austrougarske okupacije u njoj je bila uprava, a izmedu dva svjetska rata komanda Zetske divizije, pa je u narodu poznata i pod imenom “Divizija”.