Home ⁄ Ambasade

Ambasade

Nakon dobijanja samostalnosti na Berlinskom kongresu, 1878. godine, Crna Gora je uspostavljala diplomatske odnose sa zemljama Evrope. Tako su na Cetinje počeli da dolaze visoki predstavnici i nastaju poslanstva Austro-ugarske, Francuske, Rusije, Italije…

 

Austro-ugarsko poslanstvo

U nekadašnjem zdanju Austro-ugarskog poslanstva danas je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

Austrougarsko-poslanstvoOvo monumentalno zdanje, izgrađeno po projektu arhitekte dr Josipa Sladea od 1897. do1899, bilo je poslanstvo sve do Prvog svjetskog rata. Sa diplomatskim navikama, u malu zemlju na Balkanu, prenijete su i religiozne, pa je za svoje i potrebe drugih vjernika austrougarsko poslanstvo sa sjeverne strane zdanja sagradilo i rimokatoličku kapelu u neoromaničkom stilu. Pročelje kapele završava se atikom sa figurama Bogorodice i dva anđela.

Cijelu raskoš harmonične usklađenosti upotpunjuje vrt  sa teniskim terenom. Park je oivičen ogradom od kamena i kovanog gvožđa.

Tokom istorije zdanje je nekoliko puta mijenjalo namjenu. Za vrijeme austrougarske okupacije u njoj je bila uprava, a između dva svjetska rata komanda Zetske divizije, pa je u narodu poznata i pod imenom “Divizija”.

 

Englesko poslanstvo

Engleska je posljednja ustoličila diplomatsko poslanstvo na Cetinju. Godinu dana pošto je Crna Gora stekla nezavisnost na Berlinskom kongresu, uspostavljeni su diplomatski odnosi sa Velikom Britanijom, a sama zgrada je sagrađena 1913. godine, u neposrednoj blizini prestolonasljednikovog dvorca.

Englesko poslanstvoStilski nalik na engleske ljetnjikovce, sa zatvorenim trijemom iznad kog je balkon, viđenicama na krovu, asocira na romantičarsku arhitekturu, za koju je najvjerovatnije glavni “krivac” engleski arhitekta Harti.

Enterijer odiše jednostavnošću, u skladu sa praktičnim nacionalim duhom Engleza, dok je bogata bašta u ljetnjim mjesecima bila poprište za rešavanje važnih diplomatskih pitanja na prijemima, uz zvuke malog orkestra, dok se služe engleska pića i hvali domaće crmničko vino.

Tokom Prvog svjetskog rata zgradu je preuzela Austrougarska, a između dva rata ovdje je stanovao ban Zetske banovine.

Danas u ovoj zgradi radi Muzička akademija.

 

Belgijski konzulat

belgijski_01Zvanični odnosi Kraljevine Crnealjevine Belgije uspostavljeni su 1910 godine (kada je CG proglašena za kraljevinu) a trajali su do 1914. godine. To su najkasnije uspostavljeno diplomatsko predstavništvo na Cetinju. Belgijski kralj Albert je na predlog svog ministra spoljnih poslova, naimenovao Vuka Jeftovog Vuletića, poznatog cetinjskog trgovca, za vicekonzula Kraljevine Belgije na Cetinju.

 

 

Za potrebe smještaja vicekonzulata, prvi i jedini predstavnik Belgije, cetinjski trgovac i hotelijer Vuko Vuletić, koristio je svoju kuću u Dvorskoj ulici. Danas ovu kuću koriste nasljednici porodice Vuka Vuletića.

 

 

 

Poslanstvo Bugarske

Zvanični diplomatski odnosi između Knjaževine Crne Gore i Kraljevine Bugarske uspostavljeni su 1896. godine a trajali su do 1913. godine.

poslanstvo_bugarske02 poslanstvo_bugarske01

Početkom 1910. godine, uz dozvolu vlasnika, vojvode Iva Radonjića, bugarska vlada je za potrebe smještaja poslanstva adaptirala kuću lociranu u Dvorskoj ulici. Projekat adaptacije izradio je arhitekta Fernando Balako, koji je istovremeno bio angažovan na rekonstrukciji dvora knjaza Nikole I.

 

Poslanstvo Njemačke

Zvanični diplomatski odnosi između Knjaževine Crne Gore i Carevine Njemačke uspostavljeni su 1906. godine a trajali su do 10. avgusta 1914. godine. Nakon ženidbe prijestolonasljednika Danila njemačkom princezom Jutom Meklemburg, Knjaz Nikola je 17 maja 1905. godine stigao u Berlin i posjetio njemačkog cara Vilhelma. Poslije toga Njemačka otvara stalno diplomatsko predstavništvo na Cetinju.

Kuća je danas stambeni objekat.

 

 

Tursko poslanstvo

tursko_poslanstvoZvanični diplomatski odnosi između Knjaževine Crne Gore i Carevine Turske uspostavljeni su 1879. godine a trajali su do 1912. godine.

S početka 80-tih godina XIX vijeka, sagrađena je kuća vojvode Maša Vrbice, u centru istorijskog jezgra Cetinja u blizini “BANOVINE” zgrade koju danas koristi Lokalna uprava Cetinja.

 

 

 

 

Francusko poslanstvo

Francusko-poslanstvoMeđu Cetinjanima i danas  kruži legenda o birokratskoj zabuni pri nastanku najljepše građevine na Cetinju (1909 -1910), ambasade Francuske. Legenda kaže da je ova velelepna zgrada trebalo da bude ambasada u Egiptu, ali je greškom Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske završila u središtu crnogorske prestonice.

Inicijativu za njen nastanak, kažu istorijski podaci, pokrenuo je grof Serseja koji je službovao kao diplomata u Crnoj Gori. U funkciji francuskog poslanstva je do 1915. godine, a od 1949. godine Centralna narodna biblioteka Đurđe Crnojević je koristi za svoje potrebe.

I danas, jedinstven izgled cijeloj građevini daje vrt sa kovanom ogradom i  fasada sa mnoštvom raznobojnih keramičkih pločica, različitih oblika i veličina.

[space line=”yes”]

Italijansko poslanstvo

Italijansko poslanstvoDiplomatsko uporište Italije, koja je sa Crnom Gorom uspostavila diplomatske odnose 1879, bilo je u današnjoj zgradi Centralne narodne biblioteke “Đurđe Crnojević”, u Novoj varoši.

Rađena je po projektu italijanskog arhitekte Koradinija, čiji se rukopis osjeća u jednostavnoj spoljašnosti i raskošnom enterijeru. Kamen-temeljac je postavljen 1905, gradnja je nastavljena četiri godine kasnije i okončana proglašenjem Crne Gore za kraljevinu, 1910.

Kao i većina zdanja diplomatskih misija, bila je okružena predivnim parkom, a i prije dovršenja zgrade prostor oko nje je korišćen za igranje tenisa i golfa.

 

Rusko poslanstvo

Rusko poslanstvoRusko poslanstvo je, bez sumnje, jedno od najreprezentativnijih arhitektonskih zdanja na Cetinju. Zgradu, u kojoj se danas formiraju nove generacije likovnih umjetnika, projektovao je italijanski arhitekta Koradini, u stilu kasnog ruskog baroka, tzv. “peterburškog ampira”.

Bila je ambasada od osnivanja, 1900, pa do 1915. godine. Između dva rata u ovoj zgradi su bile smještene Ženska gimnazija i Državna učiteljska škola. Poslije Drugog svjetskog rata zgrada je korišćena u različite svrhe, a od 1988. godine u njoj je Fakultet likovnih umjetnosti.

Bogato ukrašena spolja dekorativnom ornamentikom, imala je i raskošan enterijer. Zgrada je okružena lijepim malim parkom, ograđenim ogradom od kovanog gvožđa. Uz kapiju su dvije stražarnice koje se estetski uklapaju u ambijentalnu cjelinu.

 

Srpsko poslanstvo

Srpsko poslanstvoJednostavna, bez stilskih odlika, zgrada današnjeg Etnografskog muzeja bila je sjedište srpskog poslanstva od 1909. do 1915. godine. U ovom intervalu izuzima se period promjena na srpskom tronu, 1903-1908.

Prije ranga poslanstva, srpsko predstavništvo je imalo status zastupništva, pa je od uspostavljenja diplomatskih odnosa 1897. godine bilo smješteno u privatnoj kući Jovana Milunovića-Pipera.

Između dva rata u zgradi je bio Oficirski dom. Etnografski muzej postaje 1987. godine.