russian | | | italiano | italiano | italiano |+ 382 (0) 41-230 250 | info@cetinje.travel

Pčelarilo se primitivno, ali je pčelarstvo bilo dobro organizovano. Ljudi koji su „vrijeme provodili oko bučnih čela u mirisnim uljanicima” nazivani su uljari ili uljarci. Oni koji su radili na crkvenim uljanicima uživali su posebne privilegije, budući da su oslobađani od sviju „rabota crkvenih i državnih“.
Pčele (čele) su držane prvenstveno radi dobijanja voska, jer je crkva naređivala da u crkvenim objektima mogu goreti samo svijeće “de operibus apum” – od truda i rada čelinja.
Medovina se mnogo upotrebljavala u domaćinstvima. O tome svjedoči i epska poezija:
„Nalijeva vino i rakiju, prisiplje im šerbet medovinu.”
Medovina, još zvana „medena voda“ ili „medna voda“, pravljena je na našim prostorima sa posebnim umijećem. Mnogo je prodavana izvana i imala je primamljivu cijenu. Tamo je u ugostiteljskim objektima rashlađivana ledom sa Lovćena i služena kao izuzetno ci-jenjeni osvježavajući napitak.

pcelarski-putevi