Home ⁄ Nacionalni park Skadarsko jezero

Nacionalni park Skadarsko jezero

Najvece jezero na Balkanu i ujedno jedini nacionalni park u kome dominiraju vodeni i mocvarni ekosistemi. Sjeverna mocvarna obala (oko 20.000 ha) pruža idealne uslove za razvoj živog svijeta, a posebno za život ptica. Na Jezeru živi, gnijezdi se, zimuje ili preseljava 281 vrsta ptica, pa Jezero ima status Podrucja od medunarodnog znacaja za boravak ptica (IBA) i nalazi se na svjetskoj listi vodenih staništa od medunarodnog znacaja (RAMSAR). U Parku živi 48 vrsta riba, 50 vrsta sisara (jedini vodeni predstavnik je vidra), brojni vodozemci, gmizavci i insekti. Raznovrstan je biljni svijet kako u samom Jezeru tako i u njegovom okruženju, a u ljetnjim mjesecima livade lokvanja i vodenog oraška mogu se pružati kilometrima. Skadarsko jezero ima bogatu istoriju i kulturu o cemu svjedoce brojni arheološki lokaliteti, srednjovjekovni manastri i crkve, utvrdenja i narodna arhitektura (ribarska sela, stari mostovi, mlinovi i bunari).

Specijalni rezervati prirode:

Manastirska tapija
Panceva oka
Crni žar

Cijena ulaznice:

– 4 eura (od 7 godina)