ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Njeguški pršut

Proizvodnja visokokvalitetnog pršuta u Crnoj Gori ima u Njegušima posebno dugu tradiciju. Ovaj pršut se proizvodi u mnogim preduzećima u ovome malom mjestu Njeguši, u planinskoj dolini, koja se nalazi na 2 km vazdušne linije od mora i na 860 m n.v. I pored relativno velike količine proizvedenog pršuta, njegova proizvodnja se u potpunosti odvija na tradicionalan način. On se ne proizvodi tokom cijele godine, nego sezonski, u zavisnosti
od spoljnih klimatskih uslova. Najčešće proizvodnja počinje početkom novembra kad spoljašnja temperature padnu ispod 10°C.

Proizvodni proces počinje soljenjem: stručnjaci za soljenje utrljavaju morsku so u svinjske buteve teške oko 8-12 kg. Nakon toga slijedi piježenje – salamurenje sa presovanjem. Na kraju, pršute se radi sušenja podižu i kače ispod krova. Dim se stvara od bukove pilotine i cijelih bukovih cjepanica. Nalaže se svaki drugi dan, ukupno oko 30 do 40 dana. Tokom slijedećih mjeseci odvija se dalje zrijenje i sušenje na vazduhu. Najbolji kvalitet pršut
dostiže u periodu između 10. i 12. mjeseca od početka proizvodnje.

Na izuzetan kvalitet njeguškog pršuta značajno utiče susrijetanje različitih klimatskih zona u Njegušima
– mediteranske i kontinentalne klime.
Njeguški pršut je poznat kao pojam za odličan kvalitet koji je kao takav već odlikovan na mnogim sajmovima
– pored ostalih i peharom za izvanredan kvalitet na ocjenjivanju kvaliteta na IFFA sajmu u Frankfurtu 2007.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel