Home ⁄ Nacionalna kuhinja ⁄ Med

Med

Pčelarilo se primitivno, ali je pčelarstvo bilo dobro organizovano. Ljudi koji su „vrijeme provodili oko bučnih čela u mirisnim uljanicima” nazivani su uljari ili uljarci. Oni koji su radili na crkvenim uljanicima uživali su posebne privilegije, budući da su oslobađani od sviju „rabota crkvenih i državnih“.
Pčele (čele) su držane prvenstveno radi dobijanja voska, jer je crkva naređivala da u crkvenim objektima mogu goreti samo svijeće “de operibus apum” – od truda i rada čelinja.
Medovina se mnogo upotrebljavala u domaćinstvima. O tome svjedoči i epska poezija: „Nalijeva vino i rakiju, prisiplje im šerbet medovinu.”
Medovina, još zvana „medena voda“ ili „medna voda“, pravljena je na našim prostorima sa posebnim umijećem. Mnogo je prodavana izvana i imala je primamljivu cijenu. Tamo je u ugostiteljskim objektima rashlađivana ledom sa Lovćena i služena kao izuzetno cijenjeni osvježavajući napitak.

[space line=”yes”]

Proizvođači meda

  1. Danilo Vukmirović – Gornji Ceklin, 069/060-759
  2. Pavle Jablan – Rvaši, 067/449-671
  3. Momo Gazivoda – Rvaši, 067/877-087
  4. Rajko Đurašković –Dujeva, 069/345-040
  5. Lidija Martinović – Dubovik, 069/675-271
  6. Danilo Jovićević – Češljari, 020/714-114; 069/584-769
  7. Radojica Radović – Kosjeri, 069/551-380
  8. Nikola Martinović – Bajice, 069/352-003