Home ⁄ Mlin Ivana Crnojevića

Mlin Ivana Crnojevića

Mlin Ivana Crnojevica u sadašnjoj Vladicinoj bašti nastao je najvjerovatnije 80-tih godina XV vijeka. Sagradio ga je Ivan Crnojevic za potrebe dvora i okolnog stanovništva, na ušcu desnog rukavca Cetine, rijeke ponornice koja je proticala Cetinjskim poljem do kraja XVII vijeka i racvala se u dva rukavca kod Vlaške crkve, jedan put Cetinjskog manastira, a drugi ka velikom ponoru u Donjem polju. I pocetkom XX vijeka se, prema nekim podacima, još uvjek u mlinu mljelo žito, uz pomoc vode koja se tokom obilnih kiša slivala ka Ponoru i sakupljala u ogradenoj jaži. Mlin je vjerovatno u tom periodu bio malo nadzidan, a i kasnije je više puta obnavljan.