Home ⁄ Mauzolej na orlovom kršu

Mauzolej na orlovom kršu

Na orlovom kršu, brežuljku koji se uzdiže i dominira jugozapadnim dijelom Cetinjskog polja, u blizini Cetinjskog manastira nalazi se mauzolej vladike Danila, osnivaca novog Cetinjskog manastira i dinastije Petrovic Njegoš.Grobnica je napravljena u cast proslave dvjestogodišnjice vladavine kuce Petrovica.

Vladika Danilo je bio sahranjen u manastiru Podostrog, kod Budve,a njegove kosti su prenijete na Cetinje 1853. godine,u doba knjaza Danila. Mauzolej je podignut 1896. godine, po ideji knjaževe kcerke Jelene, buduce Italijanske kraljice. Arhitektonsku razradu projekta napravio je francuski arhitekta Fruše. Mauzolej je izveden od kamena sa Ljubovica,radovima je rukovodio inženjer Andrija Radovic,dok su majstori bili sa Korcule I iz Crne Gore.

Svojim uspjelim arhitektonskim rješenjima,spomenik je gotovo srastao sa Orlovim kršem cineci ga prepoznatljivim i dominantnim simbolom Cetinja.Spomenik je podignut na vještacki formiranom platou,uredenom kao mali park,na njegovoj samoj ivici u sjeveroistocnom uglu da bi bio jasno vidljiv iz grada.

Monumentalni kameni sarkofag sa visoko postavljenim krstom na širokoj ceonoj kamenoj ploci sa natpisom, leži na prostranom kamenom postamentu do koga vode tri stepenika.Na gornjoj ploci sarkofaga reljefno su postavljeni simboli svjetovne i duhovne vlasti vladike Danila, sa bocnih strana stilizovani ukrasi i simboli-krst,krug i cvijet.Na istocnoj strani, u kružnom medaljonu, apliciran je bronzani reljef vladicine glave u profile.

Nad sarkofagom,oslanjajuci se na cetiri vitka stuba,uzdiže se baldahin koji predstavlja nebeski svod. Baldahin se na stubove oslanja pomocu cetiri višestruko profilisana luka u cijim se centrima nalazi po jedan veci kamen-tjemenac na kojima se nalaze reljefne predstave razlicitih grbova:državni,porodicni i vladicanski. Gipsanim clancima koji su ukrašeni stilizovanim cvjetovima,svod je podijeljen na cetiri segmenta u cijem se centru nalazi veca rozeta. Predstavu nebeskog svoda docarava veci broj gipsanih u zlato obojenih zvjezdica na plavoj osnovi.

Do platoa sa spomenikom vodi asfaltni put trasiran sa jugozapadne strane Orlova krša.