Home ⁄ Mauzolej na Orlovom kršu

Mauzolej na Orlovom kršu

 

 

Na orlovom kršu, brežuljku koji se uzdiže i dominira jugozapadnim dijelom Cetinjskog polja, u blizini Cetinjskog manastira nalazi se mauzolej vladike Danila, osnivača novog Cetinjskog manastira i  dinastije Petrović Njegoš.Grobnica je napravljena u čast proslave dvjestogodišnjice vladavine kuće Petrovića.

Vladika Danilo je bio sahranjen u manastiru Podostrog, kod Budve,a njegove kosti  su prenijete na Cetinje 1853. godine,u doba knjaza Danila. Mauzolej je podignut 1896. godine, po ideji knjaževe kćerke Jelene, buduće Italijanske kraljice. Arhitektonsku razradu projekta napravio je francuski arhitekta Fruše. Mauzolej je izveden od kamena sa Ljubovića,radovima je rukovodio inženjer Andrija Radović,dok su majstori bili sa Korčule I iz Crne Gore.

Svojim uspjelim arhitektonskim rješenjima,spomenik je gotovo srastao sa Orlovim kršem čineći ga prepoznatljivim i dominantnim simbolom Cetinja.Spomenik je podignut na vještački formiranom platou,uređenom kao mali park,na njegovoj samoj ivici u sjeveroistočnom uglu da bi bio jasno vidljiv iz grada.

Monumentalni kameni sarkofag sa visoko postavljenim krstom na širokoj čeonoj  kamenoj ploči sa natpisom, leži na prostranom kamenom postamentu do koga vode tri stepenika.Na gornjoj ploči sarkofaga reljefno su postavljeni simboli svjetovne i duhovne  vlasti  vladike Danila, sa bočnih strana stilizovani ukrasi i simboli-krst,krug i cvijet.Na istočnoj strani, u kružnom medaljonu, apliciran je bronzani reljef vladičine glave u profile.

Nad sarkofagom,oslanjajući se na četiri vitka stuba,uzdiže se baldahin koji predstavlja nebeski svod. Baldahin se na stubove oslanja pomoću četiri višestruko profilisana luka u čijim se centrima nalazi po jedan veći kamen-tjemenac na kojima se nalaze reljefne predstave različitih grbova:državni,porodični i vladičanski. Gipsanim člancima koji su ukrašeni stilizovanim cvjetovima,svod je podijeljen na četiri segmenta u čijem se centru nalazi veća rozeta. Predstavu nebeskog svoda dočarava veći broj gipsanih u zlato obojenih zvjezdica na plavoj osnovi.

Do platoa sa spomenikom vodi asfaltni put trasiran sa jugozapadne strane Orlova krša.