ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Lipska pećina otvorena za posjete

May 15, 2021

Lipska pećina – ture pećinom krenule 10. maja.

Na naše veliko zadovoljstvo obavještavamo Vas da je Lipska pećina otvorena za posjete 10. maja. Iako je naše preduzeće u potpunosti bilo zatvoreno od oktobra prošle godine naš entuzijazam u susret novoj sezoni ne izostaje.

  • Rad organizovan u skladu sa preporukama nadležnih institucija

U skladu sa preporukama i mjerama izdatih od strane nadležnih institucija u cilju suzbijanja pandemije virusa COVID-19 ni ove sezone nijesmo bili u mogućnosti da otvorimo pećinu za posjete 1. aprila, što je do prošle godine bila tradicija. Dugi vremenski period od zatvaranja pećine za posjete u oktobru do maja mjeseca proveli smo aktivno radeći na strategijama za uvođenje raznovrsnijeg sadržaja za naše posjetioce. Osim toga, veliki trud smo uložili u kreiranje felksibilnih planova da bismo se u svakom trenutku mogli brzo prilagoditi potencijalnim novim mjerama za suzbijanje pandemije. Kao i prethodne godine, upotreba maski i preporučena distanca biće obavezni svo vrijeme, a sredstva za dezinfekciju postavljena su na svim mjestima gdje posjetioci cirkulišu.

  • Očekivanja od predstojeće turističke sezone

Činjenica da ove sezone počinjemo s radom mjesec dana ranije u odnosu na prošlogodišnju ohrabrujuća je i optimistična. S obzirom na opšte rezultate postignute u turističkom sektoru, prošlu sezonu TP Lipska pećina iznijelo je stojički zahvaljujući reorganizaciji i angažovanjem svih zaposlenih na više operativnih funkcija. Kako su očekivanja za predstojeću sezonu ipak veća nego što su bila za prethodnu, sličan organizacioni plan sprovešćemo i ove godine uz angažman našeg stalnog i već iskusnog tima, a na određenim funkcijama imaćemo i pojačanje.

  • Podrška medija u kriznoj godini

Imajući u vidu prethodnu godinu koja je za sve nas bila zaista izazovna, te doprinos medija širenju znanja i informisanosti u vezi sa pandemijom korona virusa, menadžment našeg preduzeća je odlučio da sve zaposlene u crnogorskim medijskim kućama nagradi besplatnom ulaznicom za posjetu speleološkom objektu Lipska pećina. Ovo je ujedno naš način da se zahvalimo i za podršku koju su nam pružili u ovom kratkom vremenu postojanja našeg preduzeća. Ovom prilikom pozivamo i sve medijske kuće do kojih nije stiglo naše zvanično obavještenje o njima namijenjenoj akciji da nas kontaktiraju putem maila info@lipa-cave.me.

  • Postojeće ture: Pećinska tura i Avanturistička priča

I ove godine našim posjetiocima nudimo dvije ture. Pećinska tura, kao najtraženija, obuhvata vožnju redizajniranim vozićem od parkinga do pećine i nazad, te pješački obilazak uređenog dijela pećine u pratnji naših obučenih vodiča. Tura traje ukupno 60 minuta što je dovoljno vremena da se posjetioci prepuste unikatnom ambijentu našeg podzemnog svijeta. U ponudi je pet obilazaka dnevno sa početkom u 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 i 16:00 časova. Avanturistička priča pored Pećinske ture obuhvata i dio pećinskih kanala koji se nalaze van uređene staze. Ona je kao i do sad dostupna samo uz prethodnu rezervaciju.

S obzirom na činjenicu da je temperatura u pećini konstantna tokom cijele godine i iznosi oko 10oC, preporučujemo laganije jakne i zatvorenu obuću. Za više informacija o turama i terminima posjetite naš sajt www.lipa-cave.me ili naše stranice na društvenim mrežama.

  • Ukratko o Lipskoj pećini: nastanak i razvoj

Lipska pećina je prirodni spomenik kulturnog i istorijskog nasljeđa Cetinja. Formirala se i dalje razvijala milionima godina u mraku i tišini i strpljenjem svojstvenim pećinama kreirala ambijent koji se odlikuje bogatstvom raznovrsnih pećinskih ukrasa, dvorana i kanala. Otkrivena prije oko 200 godina, svojim nepresušnim izvorima vode uticala je na razvoj kulture među lokalnim stanovništvom, a interesovanjem i angažmanom Petra II Petrović Njegoš i kralja Nikole dobija i istorijsku dimenziju.

Za šest godina od otvaranja, Lipsku pećinu prepoznaju i preporučuju mnogi međunarodni turistički sajtovi. TripAdvisor sertifikat odličnosti Lipska dobija već tri godine za redom, a u kriznoj 2020 godini biva uvrštena u izbor putnika.

Stopama naših predaka danas i mi obilazimo najljepše i najskrovitije kutke crnogorskog podzemlja. I u ovoj godini Lipska željno očekuje posjetioce koji aktivno doprinose njenom cjelokupnom značaju.

Lipska pećina se nalazi u selu Lipa Dobrska, na udaljenosti od 5 km od centra Prijestonice Cetinje. Blizina centru Prijestonice Crne Gore, atraktivnim plažama Budve, kao i glavnom gradu, čine Lipsku pećinu lako dostupnom i idealno pozicioniranom za sve one koji žele da naprave kratak izlet u prirodu daleko od gradske gužve.

 www.lipa-cave.me

 facebook.com/LipaCave

 twitter.com/lipa_cave

 instagram.com/lipa_cave/

Lipska pećina. Kao na drugoj planeti!

Lipa cave – tours started on 10th of May

 

It is our great pleasure to inform you that Lipa cave started welcoming its visitors on May 10th.

  • Activities organized in line with measures and recommendations issued by authorities

The traditional opening of Lipa cave on April 1st was pushed back even this year due to our compliance with the measures and recommendations issued by the authorities and relevant institutions aimed at preventing COVID-19 pandemic. While the cave was closed for visits from October to May, we were actively developing strategies for introducing diverse content for our visitors. Apart from that, we invested both time and effort in drafting flexible plans so that we could quickly and easily adjust to potential new measures for preventing the spread of the pandemic. Much like last year, the use of masks and keeping recommended distance will be mandatory the whole time, and the sanitizing dispensers have been installed in crucial and most frequented points.

  • Upcoming tourist season expectations

The fact that this season Lipa cave will be opened a month earlier than was the case in the previous year is encouraging and optimistic. Bearing in mind general results achieved in tourism, Lipa cave persevered during the last season thanks to reorganization and engagement of all employees in multiple operative functions. Being that the expectations for the upcoming season are higher than for the previous one, we’ll implement a similar organization plan with the engagement of our permanent and experienced team and reinforcement in certain activities.

  • Media support in the year of crisis

Keeping in mind the past year was excruciatingly challenging for all of us and the media contribution in raising awareness and informing the public about the coronavirus pandemics, our company’s management decided to reward all employees of Montenegrin media entities with free tickets for visiting Lipa cave. This gesture is also our way to express gratitude for the support the media has given us in the short time of our company’s existence. On this occasion, we invite all media entities who have not yet received a formal announcement about this action to contact us via email info@lipa-cave.me.

  • Tours: Cave Experience and Adventure Tale

This year there are two types of tours available to our visitors as well. Cave Experience, being the most wanted tour, includes a ride with a redesigned train from our parking lot to the cave and back and walking along the designated path accompanied by our trained guides. The duration of the tour is 60 minutes which is enough time for the visitors to fully enjoy the unique underworld ambiance. There are five scheduled tours every day, starting at 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 and 16:00 hours respectively. Adventure Tale includes the basic tour and extends to the cave channels outside the beaten trail. Just like before, this tour is booked in advance.

Since the temperature within the cave is constant throughout the year, about 10oC, we recommend the use of light jackets and closed toe footwear. For more information on tours and timetables visit our website www.lipa-cave.me and follow us on social networks.

  • Briefly on Lipa cave: formation and development

Lipa cave is a natural monument that holds a part of the cultural and historic heritage of Cetinje. It has been forming and developing over the course of millions of years in silence, darkness, and patience characteristic of caves evidenced in surroundings rich in various cave formations, halls, and channels. Discovered some 200 years ago, it influenced the cultural development of the locals through its constant sources of water. Lipa cave gained historical importance ever since it piqued interest and provoked the engagement of notable Montenegrin rulers, Petar II Petrović Njegoš and King Nikola.

Since opening for tourist visits six years ago, Lipa cave has been recognized and recommended by numerous international tourist platforms. We have been awarded TripAdvisor’s certificate of excellence three years in a row, while in the crisis year of 2020 we were listed as travelers’ choice.

Following in the footprints of our ancestors we revisit the most beautiful and hidden corners of Montenegrin underground over and over. This year Lipa cave eagerly welcomes its visitors who actively contribute to its overall importance.

Lipa cave is located in Lipa Dobrska village, 5 km away from the center of the Old Royal Capital Cetinje. The proximity to Cetinje, the attractive beaches of Budva, and the capital Podgorica make Lipa cave easily accessible and ideally positioned for everyone willing to make a short excursion in nature away from city crowds.

 www.lipa-cave.me

 facebook.com/LipaCave

 twitter.com/lipa_cave

 instagram.com/lipa_cave/

Lipa cave. Like on another planet!

 

 

 

 

 

 

Ostale vjesti

Najljepše ukrašen objekat

Turistička organizacija Prijestonice Cetinje u susret novogodišnjim i božićnim praznicima poziva građanke i građane Prijestonice Cetinje da se prijave za akciju “Najljepše ukrašen objekat” Akcijom će biti vrijednovane i nagrađene sljedeće kategorije: Najljepše ukrašen...

Novogodišnja priča u Prijestonici

Predstavljamo vam program Novogodišnja priča u Prijestonici koju organizuju Prijestonica Cetinje / Old Royal Capital Cetinje i Turistička Organizacija Prijestonice Cetinje. Novogodišnja priča u Prijestonici će trajati od 18.12. do 08.01. u toku koje će na Dvorskom...

Crnogorski vladari

Fondacija "Sveti Petar Cetinjski" povodom dana svog patrona, 31. oktobra 2022. godine u galeriji "Miodrag Dado Đuric" na Balšića pazara u 18h organizuje akademiju i otvaranje velike izložbe "Crnogorski vladari kroz likovnu vizuru". Pozivaju se gradjani, kao i...

Crnogorski pršut tradicionalno među najbolje

Na 14. Internacionalnom sajmu pršuta - ISAP 2022 koji je održan krajem protekle nedjelje u Tinjanu u Istri, crnogorski proizvođači pršuta ostvarili su zapažene rezultate.  5 medalja od kojih su dvije zlatne i 3 srebrne, pripale su kompanijama Martex i Mianja, odnosno...

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel