russian | | | italiano | italiano | italiano |+ 382 (0) 41-230 250 | info@cetinje.travel

Katolička crkva Sv. Antuna

Katolička crkva posvećena Sv. Antunu Padovanskom sagrađena je 1912. godine u blizini kompleksa austrougarskog poslanstva. Plan crkve i župničkog stana izradio je
italijanski arhitekta Koradini.

Vojvode Boža 34
041 234 595

Posjete svim danima od 07h do 17 h.