Home ⁄ Dvor Kralja Nikole

Dvor Kralja Nikole

Ovo je muzej istorijskog karaktera sa sačuvanim ambijentom dvora.Osnovan prvobitno kao Narodni muzej 1926. godine, kasnije kao Državni muzej Crne Gore, da bi danas njegova ekspozicija bila uglavnom memorijalnoga tipa sa akcentom na Dvor kao političku instituciju nastalu na određenom stupnju razvoja države i na njegovu ulogu u spoljno-političkim odnosima zemlje. Muzej raspolaže sa nekoliko desetina hiljada predmeta raspoređenih u arheološkoj, etnografskoj i umjetničkoj zbirci, kao i u zbirkama odlikovanja, oružja, plaketa, pečata, grbova, zastava i fotografija.U muzeju se čuva i dvorska biblioteka sa 10.000 raritetnih naslova među kojima se ističu dva Oktoiha – prvoglasnik i petoglasnik.

Cijena ulaznice:

5 € (fizička lica)

5 € (pravna lica)

—2,5(djeca i učenici)

—10€(grupna za sve muzeje)

Radno vrijeme :

–    09-17h (u sezoni)

–    09-16h (van sezone)