ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Državni arhiv <strong><em>Crne Gore</em></strong>

Arhiv Crne Gore, formiran 1951. godine, naslijedio je dokumentaciju Državne arhive Crne Gore koja je sa svojim radom otpocela još 1895. godine.

Posjeduje arhivsku gradu crnogorskih ministarstava od samih začetaka njihovog rada 1879. godine, arhive Velikog suda, Državnog sovjeta, Ministarskog savjeta, Narodne skupštine i drugih upravnih organa i ustanova osnovanih do 1916. godine, zatim arhivu emigrantskih vlada koje su radile izmedu 1916-1921 godine, kao i Crnogorskog odbora za ujedinjenje (1917-1918).

Kao matica ustanova, Arhiv Crne Gore je od svog osnivanja preuzimao i dalje preuzima arhivsku gradu od registratura republickih organa i institucija i drugih gradansko-pravnih i fizickih lica znacajnih za Republiku. Arhiv je obavezan da prikupljenu gradu sreduje i cini je dostupnim za naucna proučavanja. U svojim depoima Arhiv Crne Gore danas cuva preko 75 arhivskih fondova sa četiri i po miliona različitih dokumenata.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel