Home ⁄ Državni arhiv Crne Gore

Državni arhiv Crne Gore

Arhiv Crne Gore, formiran 1951. godine, naslijedio je dokumentaciju Državne arhive Crne Gore koja je sa svojim radom otpočela još 1895. godine. Posjeduje arhivsku građu crnogorskih ministarstava od samih začetaka njihovog rada 1879. godine, arhive Velikog suda, Državnog sovjeta, Ministarskog savjeta, Narodne skupštine i drugih upravnih organa i ustanova osnovanih do 1916. godine, zatim arhivu emigrantskih vlada koje su radile između 1916-1921 godine, kao i Crnogorskog odbora za ujedinjenje (1917-1918).
Kao matica ustanova, Arhiv Crne Gore je od svog osnivanja preuzimao i dalje preuzima arhivsku građu od registratura republičkih organa i institucija i drugih građansko-pravnih i fizičkih lica značajnih za Republiku. Arhiv je obavezan da prikupljenu građu sređuje i čini je dostupnim za naučna proučavanja. U svojim depoima Arhiv Crne Gore danas čuva preko 75 arhivskih fondova sa četiri i po miliona različitih dokumenata.