ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Pravoslavna Crkva na Ćipuru

Crkva posvećena Rođenju Bogorodice podignuta je na temeljima hrama manastira Crnojevića čiji se ostaci nalaze u istorijskom jezgru Cetinja, na mjestu zvanom Ćipur.

Crkvu je za potrebe dvora podigao 1890. godine knjaz Nikola. Zapravo gradnja crkve je završena 1886. godine, kako stoji napisano na ploči na pročelju crkve, ali je zbog lošeg statičkog proračuna došlo do težih oštecenja, pa je čitava građevina iznova ozidana četiri godine kasnije.

Crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom,šestostranom kupolom koja počiva na kvadratnom postolju I zvonikom na presliću sa tri otvora za zvona. Zidana je od krupnih tesanika složenih u horizontalne redove. Zasvedena je poluobličastim svodom. Unutrašnjost je sa četiri para profilisanih pilastera podijeljena na pet nejednakih traveja. Između pilastera formirani su plitki olakšavajuci lukovi.

Crkva je osvijetljena sa dva lučna prozora na sjevernoj i po jednim na južnoj fasadi, apsidi i na svakoj strani kupole.

U crkvi se nalazi luksuzni ikonostas, rad petrogradskih majstora sa kraja 19. vijeka. Uz južni i sjeverni zid naosa nalaze se mermerne grobnice sa posmrtnim ostacima kralja Nikole Prvog Petrovica i kraljice Milene. Ispred ikonostasa u podu crkve nalazi se grobnica sa posmrtnim ostacima osnivaca Cetinja-Ivana Crnojevica.

Crkva Rođenja Bogorodice i otkopani ostaci manastira Crnojevića djeluju kao cjelina, iako ih dijele vijekovi.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel