russian | | | italiano | italiano | italiano |+ 382 (0) 41-230 250 | info@cetinje.travel
Turistička organizacija Prijestonice Cetinje u subotu 24.decembra planira humantarnu akciju pod nazivom „Prijestonica za Anđelu“. U pitanju je manifestacija humanitarnog karaktera, koja ima za cilj da okupi naše najmlađe sugrađane ...

Opširnije »