ME
EN
RU

Cetinje
13°
Partly Cloudy
EN
ME
RU

Belgijski Konzulat

Zvanični odnosi Kraljevine Crne Gore i Kraljevine Belgije uspostavljeni su 1910. godine (kada je CG proglašena za kraljevinu) a trajali su do 1914. godine. To su najkasnije uspostavljeno diplomatsko predstavništvo na Cetinju. Belgijski kralj Albert je na predlog svog ministra spoljnih poslova, naimenovao Vuka Jeftovog Vuletića, poznatog cetinjskog trgovca, za vicekonzula Kraljevine Belgije na Cetinju.

Za potrebe smještaja vicekonzulata, prvi i jedini predstavnik Belgije, cetinjski trgovac i hotelijer Vuko Vuletić, koristio je svoju kuću u Dvorskoj ulici. Danas ovu kucu koriste nasljednici porodice Vuka Vuletića.

Kontakt

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Ivan Crnojević

(osnivač Cetinja)

Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje.
U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju.

Kontakt:

Adresa: Bajova broj 2, Cetinje, Crna Gora

Telefon: 041 230 250

E-mail: info@cetinje.travel