seda

Po treći put medjunarodna sportsko turistička manifestacija

Ove godine počinje na Svetom Stefanu, a završava kao i uvek na Lovćenu

U organizaciji PK Kapetan Angel sa Cetinja, a u saradnji sa Planinarskim savezom Crne Gore, Upravom za sport Crne Gore, JP Morsko Dobro i opštine Budva, TO Budva, Nacionalnim parkom Lovćen, JU Lovćen Bečići, direkcijom za sport Cetinje i opštine Cetinje, TO Prijestonice Cetinje, po treći put u našoj zemlji biće organizovano međunarodno orijentiring takmičenje “Montenegro Adriatic Open“, u terminu od 28-30. Maja 2015 godine.

Prvi dan takmičenja planiran je za četvrtak popodne 28 maja, na potezu od Pržna do Svetog Stefana, dok su druga dva dana takmičenja održavaju u Nacionalnom parku Lovćen, tačnije na predivnim terenima Ivanovih korita.

Organizator je pored takmičarskih, obezbedio i mogućnost učešća rekreativaca i početnika u 3 posebne kategorije (Open 1, 2 i 3). Takodje posebna kategorija je i učešće pripadnika Vojske CG, policijskog i sastava vatrogasnih jedinica CG.

 

Web: www.mao-orienteering.me

E mail: mao.orienteering@gmail.com

Mobile: 069 861294