Javni poziv za licitaciju sistemom zatvorenih koverti za izdavanje u zakup štandova za prodaju suvenira na gradskom parkingu Ćipur/staro igralište